logo metenweten.nl
Op deze pagina informatie over juridische procedures van de vereniging Meten=Weten. De algemene website van Meten=Weten is: metenweten.nl.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16 jun 2024.
 

Handhavingsverzoek lelieteelt Diever, perceel DVR00-I-1924

In 2024 is een lelieteelt aangevangen op een perceel met de volgende kenmerken:
Diever (DVR00) I 1924, naast de Molenweg
Naast: Openbare Basisschool (OBS) de Singelier, Schipper 11, 7981 DV Diever
en naast: RSG Stad en Esch, Westeres 7, 7981 BC Diever

Meten=Weten heeft op 14 mrt 2024 de gemeente Westerveld verzocht om handhaving. Lees het handhavingsverzoek hier. Kern van de zaak: aan de voorzorgplicht uit de Omgevingswet wordt geen of onvoldoende invulling gegeven door te verwijzen naar de toelating van middelen door het Ctgb.

Meten=Weten maakt dat op uit de presentatie van het Ctgb, gegeven op 13 maart 2024 in het provinciehuis in Assen.

Rechtenvrije foto's van de situatie zijn hier te vinden.
 

Handhavingsverzoeken percelen met lelieteelt

Op 26 aug 2021(!) heeft Meten=Weten handhavingsverzoeken gestuurd naar de provincies Overijssel, Friesland en Drenthe, omdat er lelies geteeld worden vlak bij Natura 2000-gebieden.

Bij lelieteelt worden veel en vaak pesticiden gebruikt. Omdat de pesticiden zich aantoonbaar verplaatsen, kan het gebruik van pesticiden een significant effect hebben op die Natura 2000-gebieden. Dan moet een naturtoets vooraf duidelijk maken dat er geen sprake is van dergelijke effecten.

Er is geen natuurtoets gedaan dus is het gebuik van pesticiden verboden, totdat uitgesloten is dat het gebruik van pesticiden geen negatieve significante effecten op Natura 2000-gebieden kan hebben.

Door het woord 'kan' is de bewijslast omgekeerd. De provincies moeten aantonen dat significante effecten uitgesloten zijn. Dat hebben ze niet gedaan en daarom heeft Meten=Weten beroep ingesteld bij de bestuursrechter.

Zie de handhavingsverzoeken: Overijssel, Friesland, en Drenthe.

En de beroepschriften:
- Friesland zitting gepland, 16 mei 2024, rechtbank Groningen (wacht op uitspraak)
- Drenthe zitting gepland, 16 mei 2024, rechtbank Groningen (wacht op uitspraak)
- Overijssel uitspraak: ongegrond, lees de uitspraak en de reachtie van M=W.
 

Handhavingsverzoek Stoffen naar 12 provincies

Meten=Weten heeft 14 stoffen welke gebruikt worden als pesticiden aangetroffen in Natura 2000-gebieden. Dit kan significante effecten hebben. Dat is een inbreuk op artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn.

Dit handhavingsverzoek is op 8 okt 2021 verzonden naar alle provincies. In 2024 lopen er:
- beroepen niet tijdig beslissen
- beroepen inhoudelijk voor provincies Drenthe en Friesland
- diverse bezwaren
- overleg Overijssel

Lees meer over deze procedures: https://div.metenweten.nl/page/m19257-info-HHV-stoffen.html.

Op 27 nov 2023 heeft Meten=Weten een brief ontvangen van de rechtbank Noord-Nederland dat het beroep zal worden behandeld door de meervoudige kamer. Er is nog geen zitting gepland.
 

Beroep glyfosaathoudende middelen

Meten=Weten heeft bezwaar gemaakt inzake toelating glyfosaathoudende middelen. Daarna is beroep ingesteld. Het beroepschrift: m18691-beroep-toelating-glyfosaat.
 

Vragen

Mochten er vragen zijn over de juridische procedures van Meten=Weten, neem dan contact op, zie https://metenweten.nl/contact. 
server clear NOK